קטע:מצודות על תהלים קה כב

מצודת דוד

"וזקניו יחכם" - למד חכמה עם זקני פרעה

"לאסור" - המשילו ממשל רב לאסור שריו בנפשו וברצונו מבלי מוחה

מצודת ציון

"בנפשו" - ברצונו כמו אל תתנני בנפש צרי (לעיל כז)