פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על תהלים קה ז

מצודת דוד

"הוא וגו'" - ר"ל מי שמשפטיו שולטים בכל הארץ הוא אלהינו