קטע:מצודות על תהלים קה ו

מצודת דוד

"זרע אברהם מבין בני ישמאל ועשו" - אתם זרע אברהם עבדו ובני יעקב הנבחרים לה' מזרע של אברהם מבין בני ישמעאל ועשו