קטע:מצודות על תהלים קד כז

מצודת דוד

"כולם" - כל הבריות שבעולם יקוו אליך לתת מאכלם לכ"א בזמן הצריך לו

מצודת ציון

"ישברון" - ענין תקוה כמו שברו על ה' (לקמן קמו)