פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על תהלים קד כג

מצודת דוד

"יצא" - אז בזרוח השמש עת שבו החיות למקומם יצא אדם אל השדה לעשות מלאכתו ויתעכב שמה עד הערב עת ישובו החיות ללכת