קטע:מצודות על תהלים קד כא

מצודת דוד

"ולבקש" - שואגים לבקש מאל אכלם

"הכפירים" - אז ישאגו הכפירים למצוא טרף