קטע:מצודות על תהלים קד יח

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"ליעלים" - למדור היעלים וכן סלעים להיות מחסה לשפנים ור"ל על הכל ישגיח לתת לכ"א לפי טבעו ומנהגו

מצודת ציון

"ליעלים" - שם חיה יעל

"לשפנים" - שם חיה שפן