קטע:מצודות על תהלים קד יד

מצודת דוד

"להוציא" - מצמיח להוציא לחם וגומר

"לבהמה" - למאכל בהמה

"לעבודת האדם" - מצמיח עשב למלאכת האדם כמיני צבעים וכדומה