פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על תהלים קד ז

מצודת דוד

"מן גערתך" - כשאמרת יקוו המים נסו אל המקום שהמה שם

"מן קול רעמך" - בעת השמעת להם קולך שהוא כקול רעם מהרו אז ללכת אל מקומם

מצודת ציון

"יחפזון" - מלשון חפזון ומהירות