קטע:מצודות על תהלים קג כ

מצודת דוד

"לשמוע" - ר"ל לא יעשו בעבור קבול שכר כי עושים דברו בעבור לשמוע בקול דברו וזה כל מגמתם