קטע:מצודות על תהלים קג יא

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"כגבוה" - בערך רוב גבהות השמים על הארץ כן הוא רוב התגברות חסדו על יריאיו כי אף אם חטאו ליראים יחשבו מול העכו"ם