קטע:מצודות על תהלים קג ז

מצודת דוד

"יודיע" - דרכי טובו הודיע למשה

"לבני וגו'" - כפל הדבר במ"ש

מצודת ציון

"עלילותיו" - מעשיו