קטע:מצודות על תהלים קג ג

תבנית:ניווט קטעים


מצודת ציון

"עונכי" - עונך והיו"ד יתירה וכן תחלואיכי חייכי המעטרכי נעוריכי בכולם היו"ד יתירה והיא דרך צחות הלשון