קטע:מצודות על תהלים צ ח

מצודת דוד

"עלומינו" - השגיאות שהמה נעלמים מאתנו תשימם מול מאור פניך לזכור גם בהם ולשלם גמול גם עליהם

"עונותינו לנגדך" - לזכור בהם ולפרוע עליהם גמול

"שתה" - שמת

מצודת ציון

"עלומינו" - מלשון העלם וחסרון ידיעה