פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"בטרם" - עד לא יולדו ונבראו ההרים ועד לא חוללת הארץ ותבל ומטרם שהיה העולם ועד סוף ימי העולם בכל עת אתה אל ר"ל חזק ובעל היכולת

מצודת ציון

"ותחולל" - ענין יצירה כמו הן בעון חוללתי (לעיל נא)

"ארץ ותבל" - כשהם סמוכים יורה ארץ על המקום הבלתי מיושבת ותבל על המקום המיושבת