קטע:מצודות על תהלים צ א

מצודת דוד

"ה' מעון" - אתה לנו למחסה בכל דור ודור כמו המדור המציל מזרם וממטר

"איש האלהים" - ר"ל שהיה נביא

"תפלה למשה" - י"א מזמורים שמכאן עד לדוד מזמור משה אמרם ודוד יסדם בספרו

מצודת ציון

"מעון" - מדור כמו השקיפה ממעון קדשך (דברים כו)