קטע:מצודות על תהלים צט ו

מצודת דוד

"קוראים" - הם היו קוראים לה' והוא היה עונה להם

"משה ואהרן" - ר"ל ראו גודל קדושתו כי הלא משה ואהרן היו מהגדולים ומהמיוחדים במשרתי ה' ושמואל היה מהגדולים ומהמיוחדים בקוראי שמו