קטע:מצודות על תהלים צט ה

מצודת דוד

"קדוש הוא" - כי הוא קדוש וחלה הקדושה בהדום רגליו

"להדום רגליו" - הוא בה"מ ואחז במשל כאלו ממכון שבתו השמים יורדים רגליו לנוח בבה"מ

מצודת ציון

"להדום" - הוא שרפרף הכסא הנתון תחת רגלי היושב כמו הדום לרגליך (לקמן קי)