קטע:מצודות על תהלים צו י

מצודת דוד

"ידין" - הוא הדן את העמים במשפט הישר והראוי

"אף תכון" - ר"ל עתה נראה שאף העולם אתה ה' הכנת לבל יהי נוטה לפול

"אמרו בגוים" - בין כל העכו"ם אמרו זה לזה ה' מלך ר"ל עתה הראה מלכותו