קטע:מצודות על תהלים צו ט

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"בהדרת קדש" - בבה"מ המהודר בקדושה

מצודת ציון

"חילו" - מלשון חיל ורעדה