קטע:מצודות על תהלים צו ז

מצודת דוד

"הבו לה'" - וחוזר ומפרש הבו לה' כבוד ועוז ר"ל ספרו כבודו ועוזו

מצודת ציון

"הבו" - תנו ור"ל תנו בפה ואמרו כמו ולא נתן תפלה (שם א)