קטע:מצודות על תהלים צו ה

מצודת דוד

"אלילים" - כי למול ה' כמוהם כאין

"וה'" - אבל ה' עשה את השמים וצבאיו בכללו א"כ גם המה מעשה ידי ה'

מצודת ציון

"אלילים" - הוא מלשון אל ולא ר"ל דבר מבלי תועלת וכן רופאי אליל (איוב יג)