קטע:מצודות על תהלים צו ד

מצודת דוד

"על כל אלהים" - הם השמש והירח וכל צבא השמים שהיו העכו"ם עובדים להם וקבלום לאלוה