פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על תהלים צו ב

מצודת דוד

"בשרו מיום ליום" - בכל יום בשרו זה לזה על הישועה חדשה

מצודת ציון

"בשרו" - ענינו השמעת חדשות