קטע:מצודות על תהלים צה ה

מצודת דוד

"והוא עשהו" - תקנו על מקומו להיות נקוה במקום אחד

מצודת ציון

"עשהו" - ענין תקון כמו וימהר לעשות אותו (בראשית יח)