קטע:מצודות על תהלים צד כב

מצודת דוד

"ויהי ה'" - אבל ה' היה לי למשגב להצילני מידם

מצודת ציון

"למשגב" - לחוזק