קטע:מצודות על תהלים צד יז

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"לולי" - אם לא היה לי ה' לעזרה היתה נפשי שוכנת בשעה מועטת במקום השתיקה והוא הקבר

מצודת ציון

"דומה" - ענין שתיקה כמו נאלמתי דומיה (לעיל לט)