קטע:מצודות על תהלים צד טו

מצודת דוד

"ואחריו" - אחרי ככלות המשפט ישובו כולם להיות ישרי לב כי העון נתמרק ולא יוסיפו עוד לחטוא בראותם כי המשפט מעותד לבוא

"ישוב משפט" - משפט יסורים עליו יבוא וישוב ויבוא עד כי ישאר מוצדק וזכאי