פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על תהלים צד ט

מצודת דוד

"אם יוצר עין" - אם אמנם הוא יוצר עין הלא בודאי לא נעלמה ממנו השגת הראות

"הנוטע" - הלא בודאי הנוטע אוזן הוא ישמע כי אם היתה השגת השמע נעלמה ממנו איך ברא האוזן כלי השמע