פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על תהלים צד ה


מצודת ציון

"ידכאו" - ענין כתיתה ושבירה

"יענו" - מלשון ענוי