פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על תהלים צד ג

מצודת דוד

"עד מתי" - וחוזר ומפרש עד מתי יעלוזו וישמחו

מצודת ציון

"יעלזו" - ישמחו