קטע:מצודות על תהלים צג ה

מצודת דוד

"עדותיך" - דברי הנביאים המעידים על התשועה המה נאמנים מאוד ויהיה לביתך נוי ויופי קדושה ותתמיד לאורך ימים ולא תחרב עוד

מצודת ציון

"נאוה" - מלשון נאוה ויופי כמו נאוה כירושלים (שיר השירים ו)