קטע:מצודות על תהלים צג ג

מצודת דוד

"נשאו וגו'" - וחוזר ומפרש שנשאו קול על ישראל ליראם ולהפחידם

"דכים" - שטיפת גליהם

מצודת ציון

"דכים" - מלשון דכא ושברון והם הגלים הקרואים משברים כמ"ש וכל משבריך (לעיל פח) ע"ש שמשברים מי הים