קטע:מצודות על תהלים צב יג

מצודת דוד

"ישגה" - יתגדל ויעלה מעלה מעלה כקומת הארז אשר בלבנון

"כתמר יפרח" - יעשה פרי בבנים ובבנות כתמר הזה הפורח להוציא פירות

מצודת ציון

"ישגה" - יתרבה גדלו כמו ישגה אחו (איוב ח)