מצודות על תהלים צב יב


מצודת דוד

"ותבט עיני" - עיני תראה חפצה בהאויב המביט בי בעין רעה

"בקמים" - בעת יקומו עלי מרעים תשמענה אזני מה שחפצה לשמוע והוא אבדן המרעים

מצודת ציון

"בשורי" - ענין הבטה כמו אשורנו ולא קרוב (במדבר לב)