קטע:מצודות על תהלים צב ח

מצודת דוד

"כמו עשב וגו'" - לא יבין אשר הכוונה היא להשמידם עד עולם כי משלם להם מעט שכר צדקתם לטרדם מעוה"ב

"בפרוח" - במה שהרשעים מפריחים

מצודת ציון

"ויציצו" - יפריחו