קטע:מצודות על תהלים צב ז

מצודת דוד

"איש בער וגו'" - וחוזר ומפרש וכסיל לא יבין את זאת והיא האמורה למטה

מצודת ציון

"בער" - שוטה כבהמה מלשון אנחנו ובעירנו (במדבר כ)