קטע:מצודות על תהלים צב ו

מצודת דוד

"עמקו" - הם דברים עמוקים ואין להבינם