קטע:מצודות על תהלים צב ה

מצודת דוד

"בפעלך" - במעשה הנסים שעשית לי

"במעשי וגו'" - כפל הדבר במ"ש