קטע:מצודות על תהלים צב ד

מצודת דוד

"עלי הגיון בכנור" - על השיר שבדבור הפה מנגן בכנור לבסם הקול כדרך המנגנים

"עלי עשור" - נזמר על כלי נגון בעלת עשרה נימין

מצודת ציון

"הגיון" - ענין דבור