פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"טוב להודות לה'" - טוב וישר לנו להודות לה' ולזמר לשמך העליון על כל