קטע:מצודות על תהלים צב א

מצודת דוד

"ליום השבת" - המזמור הזה הוקבע לזמר על הדוכן בשבת