קטע:מצודות על תהלים צא י

מצודת דוד

"ונגע וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"לא תאונה" - אז לא תזדמן לך רעה

מצודת ציון

"תאונה" - ענין הזדמנות כמו והאלהים אנה לידו (שמות כא)