קטע:מצודות על תהלים צא ט

מצודת דוד

"כי אתה" - כאשר תאמר אתה ה' מחסי ועל אל עליון תשים מעונך ר"ל תבטח בו כאדם הבוטח במדורו לחסות בו מזרם וממטר

מצודת ציון

"מעונך" - מלשון מעון ומדור