קטע:מצודות על תהלים פ יט

מצודת דוד

"תחיינו" - ר"ל הוציאנו מן הגלות ונקרא אז בשמך להודות לך

"ולא נסוג" - ולא נשוב אחור ממך

מצודת ציון

"נסוג" - ענין החזרה לאחור כמו ונסוג מאחר אלהינו (שם נט)