קטע:מצודות על תהלים פ יב

מצודת דוד

"ואל נהר" - זה נהר פרת והוא הרוחב

"תשלח" - פשטה ענפיה עד ים פלשתים והוא האורך

מצודת ציון

"תשלח" - ענין התפשטות כמו ותשלח (פארות שם יז)

"קצירה" - ענפיה כמו ועשה קציר כמו נטע (איוב יד)

"יונקותיה" - ענפים יונקים ורכים כמו ויעל כיונק (ישעיהו נ"ג)