קטע:מצודות על תהלים פ טז

מצודת דוד

"ועל בן" - ר"ל תן השגחתך על א"י ועל הבן אשר חזקת לך והוא ישראל

"וכנה" - מקום מושב הגפן אשר ימינך נטעה בה את הגפן והיא א"י

מצודת ציון

"וכנה" - מלשון כן ובסיס

"אמצתה" - מלשון אומץ וחוזק