פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על תהלים פ ט

מצודת דוד

"תגרש" - מא"י גרשת שבעה עממין ונטעת אותם במקומם

"גפן" - ישראל הנמשל לגפן הלוא אותם הוסעת והוצאת ממצרים