קטע:מצודות על תהלים פ ה

מצודת דוד

"עשנת" - כעסת למאס תפלת עמך

מצודת ציון

"עשנת" - כמו תעשן והוא ענין כעס כמו יעשן אפך (לעיל ע"ד)