קטע:מצודות על תהלים פ ג

מצודת דוד

"לפני אפרים וגו'" - ר"ל לצורך גאולתם עורר את גבורתך וגו'

"ולכה" - כמו ולך כן הוא ע"פ המסורה ור"ל עליך

מצודת ציון

"ולכה" - כמו ולך כך הוא במסרה ור"ל עליך